Obce Slovenska

Prezentácie obcí Slovenska

Názovikona zoradenia Web Primátor / Starosta
Roztoky
Roztoky www.roztoky.sk Martin Jurkovič
Rúbaň
Rúbaň www.obecruban.sk Štěpánka Zacharová
Rudina
Rudina www.rudina.sk Ing. Anna Mičianová
Rudinka
Rudinka www.obecrudinka.sk Viliam Michel
Rudinská
Rudinská www.rudinska.sk Ing. Jozef Švirík
Rudlov
Rudlov www.obec.obecrudlov.sk Ing. Juraj Vasiľ
Rudná
Rudná www.obecrudna.sk Ildikó Iglaiová
Rudňany
Rudňany www.rudnany.sk Bc. Rastislav Neuvirth
Rudnianská Lehota
Rudnianská Lehota www.rudnianskalehota.sk Ivan Javorček
Rudník
Rudník www.obecrudnik.sk Ing. Oľga Kormošová
Rudník
Rudník www.rudnik.sk Monika Malcová
Rudno
Rudno www.obecrudno.sk Zdena Lichnerová
Rudno nad Hronom
Rudno nad Hronom www.rudnonadhronom.sk Marián Šurjanský
Rumanová
Rumanová www.rumanova.sk Jozef Jankovič
Rumince
Rumince www.obec-rumince.sk Jozef Hibler
Runina
Runina www.runina.sk Marián Regula
Ruská
Ruská www.ruska.sk Erika Lakatošová
Ruská Bystrá
Ruská Bystrá www.ruskabystra.lekosonline.sk Ján Sakulič
Ruská Kajňa
Ruská Kajňa www.miestnykanal.com/ruskakajna Anna Kuzmová
Ruská Nová Ves
Ruská Nová Ves www.ruskanovaves.sk Tibor Kollár
Ruská Poruba
Ruská Poruba www.miestnykanal.com/RuskaPoruba Demeter Ferko
Ruská Voľa
Ruská Voľa - Anna Chamajová
Ruská Voľa nad Popradom
Ruská Voľa nad Popradom www.ruskavolanadpopradom.webnode.sk Miroslav Tomčo
Ruská Volová
Ruská Volová - Eva Turbáková
Ruskov
Ruskov www.obecruskov.sk RNDr. Martin SMRČO
Ruskovce
Ruskovce www.ruskovce-obec.sk Anna Ohradzanská
Ruskovce
Ruskovce www.ruskovce.eu Bc. Jaroslav Mlynek
Ruský Hrabovec
Ruský Hrabovec www.obecruskyhrabovec.sk Juraj Cinkanič
Ruský Potok
Ruský Potok www.obecruskypotok.webnode.sk Veronika Paraska
Ružiná
Ružiná www.ruzina.ocu.sk Jozef Líška
Ružindol
Ružindol www.ruzindol.sk Peter Galanský
Rybany
Rybany www.rybany.sk Roman Malánik
Rybky
Rybky www.obecrybky.sk Henrich Ravas
Rybník
Rybník www.rybnik.ocu.sk, www.obec-rybnik.sk Ľubomír Eremiáš
Rybník
Rybník www.obecrybnik.sk Ing. Daniela Trňanová
Rykynčice
Rykynčice www.rykyncice.ocu.sk Eva Nemčovská
Sačurov
Sačurov www.sacurov.sk Peter Barát
Sádočné
Sádočné www.sadocne.sk František Sádecký
Sady nad Torysou
Sady nad Torysou www.sadynadtorysou.sk Iveta Tomková
Šajdikove Humence
Šajdíkove Humence www.sajdikovehumence.sk Pavol Burda
Šalgočka
Šalgočka www.salgocka.sk Helena Mesárošová
Šalgovce
Šalgovce www.salgovce.sk Tibor Púček
Salka
Salka www.salka.ocu.sk Silvia Cagalová
Šalov
Šalov www.salov.sk Mgr. Renáta Kassaiová
Šambron
Šambron www.sambron.ocu.sk Ing. Štefan Petrus
Šamudovce
Šamudovce www.samudovce.ocu.sk Emil Ircha
Šandal
Šandal www.miestnykanal.com/Sandal Jaroslav Mikula
Santovka
Santovka www.obecsantovka.sk Ľubomír Lörincz
Sap
Sap www.obecsap.eu Ing. František Miklós
Šarbov
Šarbov - Stanislav Skasko
Šarišská Poruba
Šarišská Poruba www.sarisskaporuba.sk Lukáš Kaňuch
Šarišská Trstená
Šarišská Trstená www.obecsarisskatrstena.sk Jaroslav Fogaš
Šarišské Bohdanovce
Šarišské Bohdanovce www.sarisskebohdanovce.sk Peter Merkovský
Šarišské Čierne
Šarišské Čierne www.obecsarisskecierne.sk Andrej Buvalič
Šarišské Dravce
Šarišské Dravce www.sardravce.sk Mgr. Marko Angelovič
Šarišské Jastrabie
Šarišské Jastrabie www.sarisskejastrabie.sk PaedDr. Ľubomír Rešetár
Šarišské Michaľany
Šarišské Michaľany www.sarisskemichalany.sk Mgr. Jozef Mačo
Šarišské Sokolovce
Šarišské Sokolovce www.sarisskesokolovce.ocu.sk Ing. Anton Durkáč
Šarišský Štiavnik
Šarišský Štiavnik www.sarisskystiavnik.ou.sk Michal Kimák
Šarkan
Šarkan www.sarkan.ocu.sk Beata Székelyová
Šarovce
Šarovce www.sarovce.sk Magdaléna Jónášová
Sása
Sása www.e-obce.sk/obec/sasa-revuca/sasa.html Marta Bystránová
Sása
Sása www.sasa.sk Iveta Hladká
Sasinkovo
Sasinkovo www.sasinkovo.sk Jana Ešmírová
Šašová
Šašová www.saris.eu.sk/sasova Jozef Vargovčik
Šávoľ
Šávoľ www.obecsavol.estranky.sk Július Ferencz
Sazdice
Sazdice - Zoltán Srna
Sebechleby
Sebechleby www.sebechleby.com Martin Schvarc
Sebedín - Bečov
Sebedín - Bečov http://www.sebedinbecov.sk/ Ing. Ján Škamla
Sebedražie
Sebedražie www.sebedrazie.sk Ing. Dana Kolláriková
Seč
Seč - Anton Vrecko
Sečianky
Sečianky www.secianky.ocu.sk Jozef Deák
Sečovská Polianka
Sečovská Polianka www.secovskapolianka.sk Michal Urban
Sedliacka Dubová
Sedliacka Dubová www.sedliackadubova.sk Mgr. Ladislav Tomáň
Sedlice
Sedlice www.sedlice.sk Mgr. Marek Guman
Sedliská
Sedliská www.sedliska.sk Mgr. Matej Sabol
Sedmerovec
Sedmerovec www.sedmerovec.sk Pavol Tichý
Sejkov
Sejkov www.sejkov.sk Peter Tokár
Sekule
Sekule www.obecsekule.sk Mgr. Adrian Krajčír
Seľany
Seľany www.selany.sk Ing. Daniel Gemer
Selce
Selce www.selce.sk Ján Kupec
Selce
Selce www.obecselce.sk Mgr. Mária Šulcová
Selce
Selce ww.obecselce.szm.com Vladimír Bodnár
Selec
Selec www.selec.sk MVDr. Stanislav Svatik
Selice
Selice www.selice.eu Igor Mandák
Šelpice
Šelpice selpice.eu Ružena Opálková
Semerovo
Semerovo www.semerovo.eu Mgr. Milan Mikulec
Šemetkovce
Šemetkovce www.semetkovce.sk Ján Marchevský
Šemša
Šemša www.semsa.sk Martin Kövér
Seňa
Seňa www.sena.sk Marcela Gallová
Seniakovce
Seniakovce www.seniakovce.sk Jozef Pončák
Šenkvice
Šenkvice www.senkvice.eu Mgr. Peter Trojna
Senné
Senné Ján Ragač
Senné
Senné www.obecsenne.sk Mgr. Marcel Nemčík
Senohrad
Senohrad www.senohrad.sk Oľga Bartková
Šiatorská Bukovinka
Šiatorská Bukovinka www.siatbukovinka.sk Juraj Badinka
Šiba
Šiba www.obecsiba.sk Peter Lenárt
Šíd
Šíd www.obec-sid.sk Arnold Kurunci
Sielnica
Sielnica www.sielnica.sk Anna Gavajdová
Sihelné
Sihelné www.sihelne.sk Ľubomír Piták