Vyhľadaj primátora/starostu

Názovikona zoradenia Primátor / Starosta
Fričovce PhDr. Ján Mikula
Fulianka Miroslav Leško
Gabčíkovo Ivan Fenes
Gaboltov Martin Ceľuch
Gajary Ing. Peter Tydlitát
Galanta Peter Paška
Galovany Miroslav Kubáň
Gáň Mgr. Denisa Ivančíková
Gánovce Ing. Alžbeta Čekovská
Gbeľany Ing. Jozef Martinček
Gbelce František Szőcs
Gbely Ing. Jozef Hazlinger
Geča MVDr. Patrik Rusňák
Gelnica Dušan Tomaško
Gemer Zoltán Jankóšik
Gemerček Zoltán Kisantal
Gemerská Hôrka Ing. Tibor Balázs
Gemerská Panica Milan Majoroš
Gemerská Poloma Miroslav Michalka
Gemerská Ves Monika Lévaiová
Gemerské Dechtáre Štefan Zagyi
Gemerské Michalovce Levente Hubay
Gemerské Teplice Mgr. Laura Durančíková
Gemerský Jablonec Július Agócs
Gemerský Sad Vojtech Pataki
Geraltov Danka Dobranská
Gerlachov Ján Hroboň
Gerlachov Ondrej Ševcov
Giglovce Zuzana Bochová
Giraltovce Mgr. Ján Rubis
Girovce Jana Lešková
Glabušovce Štefan Chudý
Gočaltovo Jarmila Pavlíková
Gočovo Milan Mlynár
Golianovo Mgr. Ľuboš Kolárik
Gortva Gejza Balog
Gôtovany Jozef Cút
Granč - Petrovce Peter Pitoňák
Gregorova Vieska Mária Gáfriková
Gregorovce Ing. Slavomír Verčimák
Gribov Štefan Mulik
Gruzovce Martin Petík
Gyňov Denisa Vargová
Habovka Alojz Lajčin
Habura Michal Prejsa
Hačava Gejza Karčák
Háj Erika Herčúthová
Háj Irena Gajdošová
Hajná Nová Ves Ľuboš Koma
Hajnáčka Jozef Hunyák
Hájske Jozef Matušica
Hajtovka Pavol Nosek
Haláčovce Zuzana Mokryšová
Halič Juraj Machava
Haligovce Milan Volček
Haluzice Miloš Madila
Hamuliakovo Jozef Schnóbl
Handlová Ing. Rudolf Podoba
Hanigovce Alena Havrilová
Haniska Ing. Miloš Barcal
Haniska Ladislav Šimkovič
Hanková Matilda Jakubíková
Hankovce Ján Grega-Jakub
Hankovce Ing. Ľudmila Veľasová
Hanušovce nad Topľou Štefan Straka
Harakovce Božena Melíšková
Harhaj Anna Uhrinová
Harichovce Roman Hrušovský
Harmanec Henrieta Ivanová
Hatalov Vladimír Kováč
Hatné Mgr. Iveta Žilovcová
Havaj Stanislav Viňarský
Havka Pavol Jabrocký
Havranec Milan Ščerba
Hažín Ing. Marianna Šimková
Hažín nad Cirochou Ing. František Bližinský
Hažlín František Olah
Helcmanovce Mgr. Blanka Vargová
Heľpa Peter Hyriak
Henckovce Viera Nemcová
Henclová Lýdia Šomšáková
Hencovce Ing. Štefan Kovaľ
Hendrichovce Martin Martaus
Herľany Jana Tóthová
Hermanovce Rudolf Šeliga
Hermanovce nad Topľou Ing. Ján Krivák
Hertník Ing. Jozef Semanek
Hervartov Miroslav Mackanič
Hiadeľ Ondrej Snopko
Hincovce Ondrej Faith
Hladovka Marián Brnušák
Hlboké Ing. Miloš Čobrda
Hlboké nad Váhom Dušan Pinčík
Hliník nad Hronom Vladimír Mikuláš
Hlinné Milena Naštová Hladová
Hlivištia Miroslav Džuba
Hlohovec Miroslav Kollár
Hniezdne Ing. Viktor Selep
Hnilčík Vladimír Fabian
Hnilec Otokár Jeremiaš