Vyhľadaj primátora/starostu

Názovikona zoradenia Primátor / Starosta
Debraď Mgr. Adrianna Gergely Papp
Davidov Jozef Vaľko
Dargov Ján Kiš
Ďapalovce Ing. Ján Cmár
Ďanová Ing. Miroslav Ďanovský
Danišovce Miroslav Výrostek
Daletice Daniel Ščavnický
Dačov Lom Štefan Škraban
Ďačov Anton Cuprák
Čukalovce Ľuboš Cima
Čučma Alexander Szőllős
Čremošné Mgr. Zuzana Chorváthová
Čoltovo Ján Hubay
Čižatice Stanislav Matta
Číž Július Tkáč
Čirč Michal Didik
Cinobaňa Jozef Melicher
Čimhová Daniela Tretinová
Cimenná Peter Vanek
Čiližská Radvaň Erzsébet Janík
Cigla Ján Bodrucký
Cigeľka Ľudovít Kravec
Cigeľ Štefan Mjartan
Cífer Mgr. Maroš Sagan, PhD.
Čifáre Mgr. Július Czapala
Čierny Potok Svetlana Šufliarska
Čierny Brod RNDr., Ing. Roland Kubík
Čierny Balog Ing. František Budovec
Čierne Pole Ing. Vladimír Vinco
Čierne nad Topľou Vladislav Dvorjak
Čierne Kľačany Ing. Milan Švec, PhD.
Čierne Ing. Pavol Gomola
Čierna Voda Mgr. Zuzana Csadyová
Čierna nad Tisou Marta Vozáriková
Čierna Lehota Dušan Horák
Čierna Lehota Ing. Iveta Potočná
Čierna Ladislav Jámbor
Číčov Mgr. Andrea Németh
Čičmany Bc. Iveta Michalíková
Čičava Dušan Vilenik
Čičarovce Vincent Hajdók
Chyžné Peter Medvec
Chynorany Bc. Mária Lachkovičová
Chvojnica Marian Kollár
Chvojnica Branislav Dobrotka
Chvalová Ing. Vladimír Vaculčiak
Chudá Lehota Ing. Milan Daniš
Chtelnica Ing. Ján Horváth
Chrťany Ján Belov
Chropov Renáta Zdražilová
Chrenovec - Brusno Ing. Tibor Čičmanec MBA.
Chrastné Mgr. Štefan Hudáček
Chrastince Jozef Varga
Chrasť nad Hornádom Ondrej Mihňák
Chrámec Marta Benedeková
Chrabrany Ing. Jana Šupová
Chotín Ing. František Magyari
Chotča Vladimír Čač
Chorváty Karol Köteleš
Chorvátsky Grob JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová
Choňkovce Radoslav Hvožďak
Chocholná-Velčice Ing. Ľubomír Škriečka
Choča Alena Záhoreczová
Chminianske Jakubovany Jozef Červeňák
Chminianska Nová Ves Bc.Peter Konečný
Chmiňany Mgr. Katarína Tomaščínová
Chmeľovec Ján Jakab
Chmeľová Mgr. Mária Krušková
Chmeľov Juraj Gáll
Chmeľnica Zita Pleštinská
Chlmec Cyril Hirjak
Chlebnice Ing. Anton Staš
Chľaba Ing. Gregor Izrael, PhD.
Chanava Ludevít Czókoly
Cestice Bc. Róbert Grešo
České Brezovo Ivan Miko
Červený Kláštor Ing. Štefan Džurny
Červený Kameň Alena Geregová
Červený Hrádok Mgr. Miroslav Kráľ
Červeník Marián Mihálik
Červenica pri Sabinove Ing. Pavol Spodník
Červenica Marián Zeleňák
Červeňany Radoslav Palášthy
Červená Voda Pavol Džačovský
Čertižné Ing. Peter Tričák
Cerovo Margita Boďová
Cerová Ing. Ján Čerešník
Černochov Angela Kálmánová
Cernina Bc. Helena Madzinová
Černina Silvia Žinčáková
Černík Ing. Peter Stuchlý, PhD.
Čermany Radovan Bobula
Čerín Pavel Kmeť
Čerhov Ing. Jaroslav Bajužik
Čerenčany Zuzana Študencová
Čereňany Ing. Richard Masný, PhD.
Čenkovce Ing. Jozef Karika
Čelovce Ján Petroch
Čelovce Ján Kožlej
Čeľovce Jana Sabóvá