Úspešné projekty obcí

Názovikona zoradenia
ZBOROV NAD BYSTRICOU - Modernizácia verejného osvetlenia v obci
VOJANY - Revitalizácia obecného parku v centre obce
VOJANY - "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vojany"
VINODOL - Prístupové chodníky obce Vinodol
VEĹKÝ GROB - Projekt Heart of Partnership
VEĹKÉ ÚĹANY - Školský autobus
VEĹKÁ TŔŇA - Sedenie pri tokajských gazdovských pivniciach
VEĹKÁ TŔŇA - Rekonštrukcia komunikácií, úprava, rigolov a lávok
ULIČ - Školský náučný EKO chodník „K Mergancovmu kameňu“
TRENČIANSKÁ TURNÁ - Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v obci Trenčianska Turná
TRENČIANSKÁ TURNÁ - Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Trenčianska Turná
TRÁVNICA - Revitalizácia centra obce
TEŠEDÍKOVO - Zberný dvor separátov komunálneho odpadu a kompostáreň
TEŠEDÍKOVO - Monitorovací kamerový systém v obci Tešedíkovo
TERCHOVÁ - Rozhľadňa Terchovské srdce a náučný chodník
TEPLÝ VRCH - Informačné tabule v obci Teplý Vrch
TATRANSKÁ LOMNICA začne výstavbu novej lanovky
STRÁŽSKE – modernizácia verejného osvetlenia
STRÁŽSKE - Stavebné úpravy, modernizácia ZŠ Strážské
SPIŠSKÝ HRHOV - Nová budova Základnej školy – zateplenie a Budova telocvične – zateplenie.
SLANSKÁ HUTA - Výstavba náučného turistického chodníka
SLANSKÁ HUTA - Rekonštrukcia kultúrneho strediska
SENOHRAD - Rekonštrukcia ZŠ a MŠ v obci
SELICE - Spoznávajme sa navzájom - Lernen wir uns gegenseitig kennen - Ismerjük meg egymást
RUDNÍK - Efektívne využívanie energií v budove ZŠ a MŠ
PRUSKÉ - Úprava verejných priestranstiev, parkov, chodníkov a rekreačných zón obce Pruské
PRUSKÉ - čistá obec, čisté pohraničie
PRAKOVCE - Rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií
Popudinské Močidľany - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci
PODHÁJSKÁ - Nové wellness centrum za 8 mil. Eur
OSLANY - Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy
NOVÁ KELČA - Rekonštrukcia budovy obecného úradu
NOVÁ KELČA - Výstavba viacúčelového ihriska
NIŽNÝ SLAVKOV - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Nižný Slavkov
NIŽNÝ SLAVKOV - Investičné výstavby v obci
MARCELOVÁ - Výstavba oddychovej zóny s detským ihriskom v obci Marcelová
KOPČANY - Projekt „revitalizácia cisárskeho barokového objektu – Žrebčín krídlo B – Kaštieľ
KOMJATICE – Zlepšenie podmienok na ZŠ v Komjaticiach a jej využitie ako celoregionálneho centra vzdelávania a športového strediska s dôrazom na marginalizované skupiny
KECHNEC - Úspešný rozvoj v obci
KAMENNÁ PORUBA - Zníženie energetickej náročností budovy OcU
KAMENNÁ PORUBA - Obnova verejného osvetlenia v obci Kamenná Poruba
JASTRABIE NAD TOPĹOU - Druhý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
JASTRABIE NAD TOPĹOU - "Sociálna práca v komunite".
JABLONICA - Chodník na ulici Červenej armády Jablonica
JABLONICA - "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva" 2016
IŽA - Projekt: "Po stopách Rimanov na Dunaji"
HOLČÍKOVCE - „Tradície, zvyky, priateľstvo v Podkarpatskom regióne“
HERVARTOV - „Protipovodňová ochrana povodia Valalského potoka a obce Hervartov“
DRŽENICE - Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Drženice
DOVALOVO: Hornoliptovská obec a jej netradičný informačný portál
DONOVALY - Nový Fun Park na Donovaloch
DOHŇANY - Česko - slovenský pohyblivý betlém
DLHÁ NAD VÁHOM - Rekonštrukcia VO
DIAKOVCE - Žijeme folklórom (v podaní štyroch národov)
DIAKOVCE - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Diakovce
CHTELNICA - Rekonštrukcia ZŠ Chtelnica
Chrenovec-Brusno - Rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ
CHOTÍN - Územný plán obce
BRETKA - Projekty "Moc peňazí"
BOROVÁ - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a územný plán obce Borová
BECKOV - Rekonštrukcia hradu Beckov bude stáť 750 tis. Eur
BAJČ - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bajč
HOLČÍKOVCE - Tradície, zvyky, priateľstvo v Podkarpatskom regióne“